Materjalid

Siit leiate valiku Study in Estonia poolt koostatud eestikeelsetest materjalidest ja tellitud uuringutest. 

Trükised

VilistlasloodVilistlaslood: Eesti kõrgkoolide rahvusvahelised vilistlased

Iga aastaga on aina enam neid, kes pärast Eesti kõrgkooli diplomi kaitsmist on otsustanud siia ka tööle jääda. Peamiselt alustavad välisvilistlased Eestis tööd sellistes valdkondades nagu informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad; ärindus, haldus, õigus; humanitaaria ja kunstid. Välisvilistlaste lugude esile toomiseks tegi Study in Estonia koostööd Geenius Meediaga ning üheskoos viidi perioodil september 2019 – jaanuar 2020 läbi 14 intervjuud endiste välistudengitega, kes otsustasid peale lõpetamist end edaspidigi Eestiga siduda ning on jäänud siia elama ja töötama. 

VIEW

 

 

 

Uuringud

Majanduslik mõju 2023Välisüliõpilaste majanduslik mõju. Eesti tööturul osalemine 2022/2023

Statistikaameti poolt koostatud analüüs annab ülevaate välisüliõpilaste seotusest Eesti tööturuga. Uuring annab vastuse küsimusele, kui paljud välisüliõpilased Eestis õppimise ajal töötavad ja kui palju maksudena Eesti ühiskonda panustavad. Võrdlusena antakse õpingute ajal töötamise ja makstud maksude andmed ka kohalikele üliõpilastele. Lisaks õppivatele välisüliõpilastele käsitletakse uuringus ka viimastel aastatel Eestis õpingud lõpetanud välisüliõpilasi ning nende osalemist tööturul.

VIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

Valisuliopilaste maj. moju

Välisüliõpilaste majanduslik mõju. Eesti tööturul osalemine 2021/2022

Statistikaameti poolt koostatud analüüs annab ülevaate välisüliõpilaste seotusest Eesti tööturuga. Uuring annab vastuse küsimusele, kui paljud välisüliõpilased Eestis õppimise ajal töötavad ja kui palju maksudena Eesti ühiskonda panustavad. Võrdlusena antakse õpingute ajal töötamise ja makstud maksude andmed ka kohalikele üliõpilastele. Lisaks õppivatele välisüliõpilastele käsitletakse uuringus ka viimastel aastatel Eestis õpingud lõpetanud välisüliõpilasi ning nende osalemist tööturul.

VIEW

 

 

 

 

 

 

 

Välistudengite majandusliku mõju uuring 2020

Välisüliõpilaste majanduslik mõju. Eesti tööturul osalemine 2020

Statistikaameti poolt koostatud analüüs annab ülevaate välisüliõpilaste seotusest Eesti tööturuga. Uuring annab vastuse küsimusele, kui paljud välisüliõpilased Eestis õppimise ajal töötavad ja kui palju maksudena Eesti ühiskonda panustavad. Võrdlusena antakse õpingute ajal töötamise ja makstud maksude andmed ka kohalikele üliõpilastele. Lisaks õppivatele välisüliõpilastele käsitletakse uuringus ka viimastel aastatel Eestis õpingud lõpetanud välisüliõpilasi ning nende osalemist tööturul.

VIEW

 

 

 

 

 

 

 

Välistudengite majanduslik mõju 2019Välisüliõpilaste majanduslik mõju. Eesti tööturul osalemine 2019

Statistikaameti poolt koostatud analüüs annab ülevaate välisüliõpilaste seotusest Eesti tööturuga. Uuring annab vastuse küsimusele, kui paljud välisüliõpilased Eestis õppimise ajal töötavad ja kui palju maksudena Eesti ühiskonda panustavad. Võrdlusena antakse õpingute ajal töötamise ja makstud maksude andmed ka kohalikele üliõpilastele. Lisaks õppivatele välisüliõpilastele käsitletakse uuringus ka viimastel aastatel Eestis õpingud lõpetanud välisüliõpilasi ning nende osalemist tööturul.

VIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Student BarometerInternational Student Barometer 2019. Välisüliõpilased Eestis ja maailmas

Aruande “International Student Barometer 2019. Välisüliõpilased Eestis ja maailmas” eesmärk on anda ülevaade Eesti kõrgkoolides õppivate  välisüliõpilaste tagasisidest õppimise ja Eestis viibimisega seotud teemadel ning vaadelda Eesti kõrgkoolide konkurentsivõimet võrdluses teiste ülemaailmses küsitluses “International Student Barometer” osalenud riikidega. Käesolevas aruandes analüüsitava materjali jaoks on sisendi andnud 1982 Eestis õppiva välistudengi tagasiside. Ülemaailmselt osales “International Student Barometer” küsitluses 179 950 tudengit enam kui 200 kõrgkoolist ning 19 riigist.

VIEW