Eesti keeles

STUDY IN ESTONIA on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidust pakkuvat riiki tutvustav koostööalgatus, mille tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet tegevuse „Kõrghariduse kvaliteet ja rahvusvahelistumine“ raames, mida viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest ja Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil. 

 

Study in Estonia põhiülesanded on:

  • Eesti tutvustamine atraktiivse õppimise ja töötamise sihtriigina 
  • Kõrgkoolide võimekuse suurendamine välisüliõpilaste kaasamisel
  • Kõrghariduse välisturunduse alase rahvusvahelise koostöö edendamine

Study in Estonia peamised koostööpartnerid on akrediteeritud ingliskeelseid magistriõppekavasid pakkuvad Eesti kõrgkoolid: 

2023/2024 õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides tasemeõppes 4340 välisüliõpilast, moodustades 9,7% Eesti üliõpilaskonnast. Eesti välisüliõpilased tulevad kokku 125 riigist.

2022/2023 õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides tasemeõppes 4873 välisüliõpilast, moodustades 11,0% Eesti üliõpilaskonnast. Eesti välisüliõpilased tulevad kokku 124 riigist.

2021/2022 õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides tasemeõppes 5072 välisüliõpilast, moodustades 11,4% Eesti üliõpilaskonnast. Eesti välisüliõpilased tulevad kokku 124 riigist. 

2019/2020. õppeaasta jooksul maksid välisüliõpilased Eestis tulu- ja sotsiaalmaksuna kokku 10 miljonit eurot ning välisvilistlased üle 3 miljoni euro.

2022/2023. õppeaasta jooksul maksid välisüliõpilased Eestis tulu- ja sotsiaalmaksuna kokku 16,6 miljonit eurot ning välisvilistlased üle 6,9 miljoni euro.